شش اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

 

تلفن پذیرش و منشی جهت رزرو وقت :


09154433487 | 09152455366

 

 
1. با مردان مثل بچه ها رفتار نکنید بزرگترین اشتباه زنان در رابطه با مردان این است که برای آنها مادری کنند.

 چند مثال از مواردی که حالت مادری دارد : 
- کیف پولت رو فراموش نکنی عزیزم
- حواست باشه لباس ها را از خشکشویی بگیری
- اجاره خونه رو پرداخت کردی
- هیچ میدونی که ماشین بنزین تمام کرده
- از حموم که می یای حوله های خیس خودتو روی زمین ننداز
- دکتر وقت گرفتی من میتونم وقت دکتر رو برات رزرو کنم
- اگر با این لباس نازک بیرون برید حتماً سرما میخوری

 

 شش اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

 و مواردی از این قبیل مردان را نسبت به زنان سرد میکند زیرا این گونه رفتار زنان حس مادرانه زن نسبت به مرد است. این گونه رفتارها به مرد این حس را منتقل میکند که بوی کودکی بیش نیست و ناتوان است و نمیتواند از خودش در مقابل حوادث و کارها مراقبت کند نیاز دارد که زندگی اش را فرد دیگری بگرداند .

بیشتر رفتارهایی که به ما در مقابل مردان آموزش داده اند تا زنی مهربان و آکنده از محبت و عشق باشیم دقیقا مخالف رابطه است از ما زن هایی می سازد که مرد ها را ازما برنجاند و برهاند این گونه رفتارها می تواند در رابطه ما با مردها مضر و مخرب باشد .
زمانی که با یک مرد مثل یک پسر بچه رفتار میکنیم او هم با ما یک چنین رفتاری را انجام میدهد د تامارا در رابطه مایوس نکند و به این بازی کودکانه ادامه می دهد در نتیجه زمانی که انتظار دارید که ناتوان درمانده و ضعیف هستید و هم در مقابل شما ضعیف درمانده و ناتوان جلوه گر خواهد شد.البته بیشتر ما ما این اشتباهات را عمدا مرتکب نمی شویم و این الگوهای رفتاری را به وسیله مادران مادربزرگ ها و مادر مادربزرگ هایمان آموزش دیده ایم و طرح واره های ما مشکل دارد .

 

 

در این جا می توان از یک دکتر روان شناس خوب که طرحواره های ما را آپدیت کنند کمک گرفت

 

 

2. خود و ارزش های تان را  نسبت به مردان نادیده نگیرید .
3. زنان با قدرت های یک مرد عاشق او میشوند .

4. استعداد و توانایی خود را دست کم نگیرید و آن را مخفی نکنید مردان عاشق عزت نفس یک زن است .

5. ضعف خود را نشان دهید و از موضع ضعف با مردان برخورد نکنید.

6. زمانی که نیازهای خود را از مردان مطالبه می کنید مثل یک دختر بچه رفتار نکنید این مسئله یک مرد را سرد می کند.

{module title="درباره الو روانشناس - مقالات"}


 قربانی عشق ده نشانه دارد : 

1.
مدام دور و بر نامزدتان آهسته راه می‌روید تا مبادا او ناراحت نشود .
2. همسر و یا نامزدتان با شما با احترام رفتار نمی کند .
3. در کنار همسر و یا نامزدتان احساس امنیت و راحتی نمی کنید .
4. از مطالبه نیازها و خواسته ها به نامزد یا همسرتان مربع هستید و از این نگرانید که نکند بیش از حد احتیاج مند جلوه کنید.
5. رفتار نامزد و یا همسرتان به مراتب بدتر است و رفتاری است که شما با او دارید.
6. هنگامی که با دوستان یا آشنایان خود هستید اعتماد به نفس شما بیشتر است و از موضع قدرت بالاتری برخورد میکنید نسبت به زمانی که با همسر و یا نامزدتان هستید.
7. زمانی که همسر ایا نامزدتان رفتار مهربانی با شما ندارد مدام به امید جلب محبت و تلاش می کنید تا او را مهربان ترکنید.
8. برای متقاعد کردن نامزد یا همسرتان از عشق , محبت و آزادی صحبت میکنید تا او را به این سو متمایل کنید.
9. غالب اوقات از رفتار همسرتان و یا شرایط و اوضاع زندگیتان برای دیگران عذر و بهانه می آورید و از آنها دفاع میکنید.
10. غالب اوقات به خاطر دست کم گرفتن خود و عزت نفس پایین تان در مقابل یک مرد از دست خودتان عصبانی هستید و به خودتان قول داده اید که از این پس این کار را مرتکب نمی شوید اما همچنان این کار را انجام می دهید.

{module title="سه بنر انواع مشاوره"}


 چگونه عزت نفس یک زن در مقابل یک مرد زیر پا گذاشته می شود ؟ 

-
رفتاری است که شما دوست ندارید با شما انجام شود .
- در مقابل مردان برای حفظ عزت نفس خود ایستادگی ندارید حتی موقعی که باید در مقابل آنها ایستادگی کنید.
- مدام دنبال تایید از سوی همسرتان هستید و عدم تاییدیه از سوی همسرتان در شما ترس دائم ایجاد میکند .
- به حداقل عشق و محبت راضی می شوید که شما بیشتر از آن است.
- زمانی که از موضع ضعف با نامزد یا همسرتان برخورد می کنید به همسرتان اجازه می دهید تا رفتاری غیر محترمانه با شما داشته باشد در این حالت احترام شخصی و عشق به خودتان را نیز از دست می دهید .

 

 شش اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

 
 
 
  
الو روانشناس
 

سامانه الو روان شناس

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1